Lær tysk | Langbird

Laster inn ...

Hallo!

Lær tysk!

Lär dig spanska

Lær riktig, flytende tysk

Førstevalget for deg med en seriøs holdning

Lær hverdagssamtaler i en kulturell sammenheng

Øv raskere enn andre metoder

Forstå mønstre og regler

Så å si hele språket i en plattform

Mye flere ord og former enn noen annen metode vi kjenner

Fra nybegynner til avansert

Nybegynner

Lær å snakke tysk i vanlige situasjoner. Kom raskt i gang med samtaler, ord og former med effektive øvelser. Fullstendig Tysk kurs. Lær Tysk verb og Tyske substantiver.

Avansert

For deg som vil mestre detaljene i språket. Øv tusenvis av ord, artikler, bøyninger, bøyningsmønstre og strukturer raskt og effektivt i en tysk kulturell kontekst.

Medium

Bygg ordforrådet som kreves for å snakke flytende. Lær formene, strukturene og detaljene som kreves for å snakke riktig og forstå språket.

Hva som trengs for å snakke flytende

Langbird inneholder rundt 10 000 ord, deres former og bruksområder. Det er mye mer enn noen annen metode vi kjenner til. Forskning viser at dette er det som kreves for å lære et språk flytende. Vi har lagt ned mye arbeid i å gjøre det mulig for deg å lære tysk veldig bra på så kort tid som mulig. Vi synes du er verdt det når du jobber så hardt for å lære som vi gjør for å utvikle Langbird!

Fra ord til setning

Et grunnleggende vokabular og det grunnleggende om tysk morfologi gir raskt oversikt

Effektive øvelser vil hjelpe deg med å bygge et stort ordforråd

Lær å legge til ord i ordgrupper og ordgrupper i setninger

Fra enkle nyttige setninger for nybegynnere til avansert syntaks

Lær ordrekkefølge, artikkelbruk, hvordan du bruker tyske verb og mye mer

Ulike øvelser kombineres til et individuelt kurs avhengig av resultatene dine

Fra ord til setning

Mange slags øvelser

Et stort antall øvelser i ditt eget tempo

Bygg ordforrådet ditt og lær tyske verb, adjektiv og substantiv. Totalt ca 10.000 unike ord. Dine egne resultater styrer hvor fort du går fremover. Avanserte mennesker går raskt videre og lærer å mestre alle detaljene, nybegynnere starter med et solid fundament å stå på.

Lær tyske former

For å lære tysk flytende, må du kunne et stort antall ord og former. Du lærer alle former. Temaformer og komplette bøyninger for tyske verb, artikler for substantiver og bøyningsmønstre for adjektiver. Øvelsene starter med de vanligste skjemaene og er bygget på med relevant innhold mens du lærer deg.

Bygg opp tyske setninger

Fra øvelser i nyttige setninger og dialoger for nybegynnere til effektive øvelser i avansert syntaks for de mer erfarne. Ordene er bygget sammen til setninger, og du lærer den spesielle strukturen til tysk.

Lær bruk av tyske skjemaer

Lær riktig og flytende tysk med et stort antall øvelser i tysk syntaks. Øv deg på hvordan verbene brukes, bruk de riktige artiklene, preposisjonene, pronomenene og mye, mye mer!

Lær tyske verb

Hva som trengs for å lære tysk flytende

Flere tusen Tysk verb og deres bøyning

Lær hvordan verb brukes, temaskjemaer og bøyninger

Se forskjeller mellom regelrette og uregelrette verb

Fra enkle øvelser med alternative svar til hele bøyninger

Lær tyske verb

Lær tyske substantiver

Hvilken forskning viser at du trenger å vite

Flere tusen Tyske substantiver, artikler og flertallsformer

Øvelsene begynner med de vanligste ordene

Forklaringer med enkle regler for valg av artikkel og flertall

Unike forklaringer for hvert ord

Lær tyske adjektiver

Hva kreves for flytende tysk

Flere tusen tyske adjektiver og deres bøyning

Øvelsene begynner med de vanligste formene

Lær hvordan du bruker adjektiv, sammenligning og bøyning

Forklaringer som gjør det lettere å lære

Lær tyske adjektiver

En morsom og effektiv måte å lære tysk flytende

Det er mange grunner til å ønske å lære tysk! Kanskje du vil få mer ut av en tur, kunne lese tyske bøker eller forstå tyske filmer? Kanskje du studerer eller underviser tysk eller bruker språket i virksomheten. Eller vil du ha en utfordring for å holde hjernen din i gang? Hos Langbird satser vi på å være førstevalget for deg med en seriøs holdning, uansett om du er nybegynner eller har studert tysk i flere år.

For at du skal lære mest mulig effektivt og innholdet skal være så relevant som mulig, er Langbird basert på moderne forskning.

Forskning viser at du trenger å kunne 10 000 unike ord for å lære et nytt språk flytende. Vi har lagt merke til det, og derfor har Langbird mer innhold enn noe annet kurs eller programvare vi kjenner.

Men det handler selvfølgelig ikke bare om å kjenne mange ord. Du må også kjenne ordformene og hvordan formene er bygget opp i setninger og større språkmasser. Tyske verb har for eksempel mange former som brukes på forskjellige måter. Programmet har flere øvelser der du effektivt øver forskjellige deler av språket. Avhengig av dine egne resultater, blir nye øvelser opprettet og bygget opp til ditt eget individuelle kurs. Les mer om våren Tysk kurs her!

Langbird hjelper deg virkelig med å snakke flytende!

Viktor, Danmark