Franska verb | Langbird

Laddar...

Salut!

Lär dig franska!

Lär dig spanska

Franska verb

Verb är en av de stora öppna ordklasserna

För att lära dig flytande franska behöver du kunna c:a 2.000 verb

Langbird innehåller det och ännu mer

Verb uttrycker handling, förändring och tillstånd

Franska verb har c:a 60 olika böjningsformer

Verb är ofta predikat i satser

Lär dig franska flytande

Nybörjare

Lär dig franska verb med effektiva övningar. Du lär dig verb från vanliga situationer och bygger på med fler ord allteftersom du övar.

Avancerad

Effektiva franska övningar där du kan öva tusentals franska verb i infinitiv. Öva kompletta konjugationer och lär dig oregelbundenheter. Du övar temaformer för alla typverb så att du kan böja alla franska verb.

Medelgod

Lär dig de franska verb som krävs för att tala flytande. Du övar verbens grundformer (infinitiv), deras böjningsformer och temaformer. Alla unika böjningsformer finns med i Langbird.

Lär dig franska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig franska flytande.

Verb av olika typer

När du lär dig franska behöver du kunna verbens konjugationer

Ett verbs konjugation är dess böjningssystem

De franska verben böjs i person, tempus och modus

Franska verb delas in i tre konjugationer

Verb på -er, -ir och -re (första, andra och tredje konjugationen)

Flera franska verb är oregelbundna

Verb av olika typer

Öva användbara fraser, dialoger och lär dig franska ord

Lär dig franska i sjutton nivåer

I Langbird delas det franska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i franska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande franska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig franska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Klicka på svarsalternativ eller öva franska i tal och skrift.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På resultatmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig franska verb

Franska verb är en av ordklasserna du övar

De franska verben i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många verb, hur de böjs och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, oregelbundenheter och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig franska verb

Franskan har många tempus

Tempus är ett lingvistiskt begrepp som beskriver tidsreferens

Tiden kan vara nutid, dåtid och framtid

Franska verb har olika former i dåtid bland annat för händelser som är fullbordade, hände för länge sedan eller har anknytning till nuet

Verben böjs också efter person

Första person är talaren, andra person den tilltalade och tredje person någon annan

Lär dig de franska verbens modus

Modus visar talarens inställning till det som sägs

Franskans modus är indikativ, konjunktiv, imperativ och konditionalis

Indikativ uttrycker verkliga handlingar, imperativen uttrycker uppmaningar

Konjunktiven är högst levande i franska och används i vissa sammanhang

Konditionalis uttrycker något som skulle ske givet vissa förutsättningar

Lär dig de franska verbens modus

Lär dig franska flytande med Langbird

Öva franska med exempel från Frankrike och Kanada

Bemästra det franska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters franska verb, regelbundna och oregelbundna, och alla deras former

”Ett roligt och effektivt sätt att lära sig bra franska!”

Dagmar, Tyskland