Hur det fungerar | Langbird

Laddar...

Vad skiljer Langbird från andra metoder?

För att lära sig ett nytt språk är det viktigt att förstå den kulturella kontexten och bemästra språkets struktur (grammatik). När man behärskar grunderna blir ordförrådet viktigt. Studier [1,2,3,5] visar att den som lär sig ett andra språk behöver ha ett ordförråd på c:a 8 000 till 10 000 unika ordfamiljer för att tala flytande och förstå vanliga texter och samtal. Langbird är utvecklat för att bygga det nödvändiga ordförrådet, alla former, deras användning och grammatik.

Många språkkurser som baseras på mjukvara eller audio lär ut högst 2 000 till 3 000 unika ord [4] och bara en begränsad del av deras former. Tyvärr är det långt från vad som behövs för att tala flytande. Ett av målen för Langbirds utvecklingsgrupp har varit att hitta effektiva sätt att brygga över gapet mellan ett litet nybörjarordförråd och den omfattande kunskap som krävs för att tala flytande och korrekt. Resultatet är en produkt som inte bara skrapar på ytan utan innehåller mer vokabulär och grammatik än någon annan metod vi känner till. Det gör Langbird unikt och det är därför vi är så entusiastiska över det. Vi tror också att det är därför som Langbird har blivit populärt hos användarna.

Begränsad användning av Langbird är gratis, vår vision är att göra språkutbildning av hög kvalitet tillgänglig för alla.

Ett unikt sätt att lära sig ett nytt språk

För att förstå vanliga texter eller vardagliga samtal om olika ämnen behöver man förstå 95 till 98% av orden och deras former [1,2]. Med den kunskapen förstår man resten genom sammanhanget. Så varför inte börja, ta fram en ordbok, börja på sidan ett och läsa framåt? Den som har försökt, som några av oss, vet att det inte fungerar särskilt bra. De flesta orden glömmer man direkt, och dessutom är många ord ovanliga ord som man knappast stöter på i ett samtal. En omfattande ordlista täcker ungefär 100 000 ord. De flesta är ovanliga, specialiserade termer som inte används ofta. I Langbird hör varje ord och grammatisk struktur till en "nivå". Nivån visar hur ofta ordet eller strukturen används i språket. De vanligaste hör till nivå A1, följt av A2, A3, A4 och sedan B1 till B4, C1 till C4, D1 till D4 och sist E. När man använder Langbird lär man sig gradvis mer av de vanligaste strukturerna. Det betyder att redan efter att ha klarat av nivå "A" förstår man 55% av innehållet i en normal text. Nivå "B" täcker en förståelse på 72% och användaren är på god väg mot att tala flytande och korrekt!

Anpassar sig till din kunskapsnivå

Frågor repeteras beroende på användarens tidigare kunskap om språket. När man använder Langbird regelbundet så läggs ett större ordförråd och mer grammatik till övningarna beroende på hur väl man minns det man redan lärt sig. Många användare har redan förkunskaper om språket när de börjar. Langbird anpassar sig till det så att användarna kan fortsätta snabbt och inte behöver repetera sådant som de redan bemästrar. Frågor repeteras med ett visst tidsintervall baserat på användarens individuella "inlärningskurva". För att göra övningarna så effektiva som möjligt baseras inlärningskurvan på vetenskap om hur den mänskliga hjärnan minns information.

Bemästra viktiga detaljer

För att tala korrekt behöver man bemästra språkets viktiga detaljer. Viktiga områden är t.ex verbens konjugationer, substantivens artiklar och adjektivens komparation. Små detaljer som är nödvändiga för att använda språket någorlunda korrekt. Alla dessa områden ingår i olika sorters övningar. Langbird är skräddarsytt för varje enskilt språk för att säkerställa att det täcker varje språks speciella utmaningar. Användarnas resultat sparas och kan visas när som helst genom att öppna resultatmonitorn. Den innehåller en översyn av hur mycket av språket som användaren behärskar. Baserat på resultaten skapas nya passande övningar automatiskt.

Vi vet att många användare har svårt att finna den tid som behövs för att öva så mycket de vill. Därför har alla övningar utvecklats för att man skall kunna gå igenom dem snabbt. Användarna kan öva många övningar på kort tid, deras egen hastighet sätter gränsen. Man får omedelbar återkoppling på alla frågor. Mjukvaran visar inte bara vad som är korrekt eller inkorrekt utan ger också en förklaring till svaren. Forskning visar att det gör inlärningen effektivare [6] och bygger förståelse för strukturen, grammatiken och de regler som styr språket. Övningarna har strukturerats för att illustrera principer och bygga förståelse för mönster. Viktiga mönster har strukturerats och systematiskt satts in i övningar. Exempelvis blandas regelbundna verb med oregelbundna. En kombination av temaformer och konjugationer övas för att lära ut viktiga mönster utan att upprepa identisk information.

Följ din passion!

Låt oss vara uppriktiga. Oavsett hur effektivt ett verktyg eller en metod är så kommer det att krävas en del arbete för att tala flytande och korrekt. Att lära sig nära 10 000 ordfamiljer och bemästra grammatiken och användningen tar en viss tid. Langbird har utvecklats för att vara både effektivt och roligt att använda. Bäst resultat får man om man övar lite grand med Langbird varje dag. Att öva i en kulturell kontext är både intressant och effektivt. Det är smart att omge sig med språket så mycket som möjligt. När du kommit en bit på väg med Langbird kan du också dra fördel av internet, läsa texter, böcker och tidningar, lyssna på podcasts och se filmer. Ta varje tillfälle att tala och använda språket när du träffar folk. När du talar språket utvecklas din förmåga att hitta rätt ord och att tala flytande. Om du inte har någon att prata med, prata med dig själv när du kör bil, tar en dusch, tränar eller kopplar av. Det spelar ingen roll om ingen hör vad du säger, du kommer fortfarande att lära dig att snabbt hitta rätt ord när du formulerar dig. Var inte rädd för att göra misstag när du pratar, du kan rätta dig själv när du övar med Langbird.

Som en användare uttryckte det: "När jag övar är jag sträng mot mig själv för att lära mig detaljerna. Men när jag är utomlands och pratar med andra så pratar jag bara på utan att bekymra mig om små misstag. Jag har ännu inte träffat någon som sagt att mina fel är störande." När du väljer vad du ska läsa, vilka podcasts du skall lyssna på eller vilka filmer du skall se är vårt bästa råd att följa din passion! Är du en entusiastisk resenär? Du kanske lär dig italienska och planerar en resa till Sicilien. Varför inte börja följa “La Sicilia” eller någon annan on-line tidning. Älskar du sport och lär dig franska? Då kanske franskspråkiga nyheter om “Coupe d’Afrique des Nations” vore intressant. Filmälskare som lär sig spanska kanske vill kolla igenom de senaste “Españoles en los Óscar” och bokälskare som lär sig tyska skulle kunna älska att dyka ner i de tyska nobelpristagarnas verk. Du förstår. Följ din passion så blir hårt arbete ett nöje! Om du är en hårt arbetande språkentusiast så är du verkligen värd det!

Vår passion är språk. Vi har lagt ner mycket hårt arbete på Langbird och vi hoppas att du kommer att gilla det.

Referenser & kommentarer:

[1] Nation, I.S.P. 2001. Learning Vocabulary in Another Language. Cambridge: Cambridge University Press.
[2] Laufer, Batia 1989. What percentage of text-lexis is essential for comprehension? In: Laurén, C. & Nordman, M. (red.), Special Language: From Humans Thinking to Thinking Machines. Clevedon: Multilingual Matters, pp. 316-323.
[3] Corpus Based Studies in Spanish, French, German Italian, Langbird Group, Internal Corporate Studies & Research.
[4] En kommentar om att räkna ord: Det är stor skillnad mellan totala antalet ord och antalet unika ord. En text, audiokurs eller ett språkprogram som innehåller totalt 15 000 ord innehåller oftast inte 15 000 unika, olika, ord. Vanliga ord (t.ex. "och", "eller") räknas många gånger. Antalet unika ord i ett språkprogram eller en text med "15 000 ord" kan vara så lågt som 2 000. Langbird innehåller nära 10 000 unika språkfamiljer. Det totala antalet ord är mycket större.
[5] Laufer, Batia and Ravenhorst-Kalovski, Geke. Lexical threshold revisited: Lexical text coverage, learners’ vocabulary size and reading comprehension, Reading in a Foreign Language, April 2010, Volume 22, No. 1
[6] Michał B. Paradowski, Corroborating the Role of L1 Awareness in FL Pedagogy, Linguistic Agency, University of Duisburg-Essen, 2008, Series A, General and Theoretical, Paper No.703