Sekretesspolicy | Langbird

Laddar...

Sekretesspolicy

1. Bakgrund

1.1 Språkapplikationen Langbird (“Langbird” eller “Applikationen”) tillhandahålls av företaget Langbird AB, som en nedladdningsbar applikation installerad på mobila enheter och ansluten till en back-end-server.

1.2 När du registrerar dig hos Langbird eller börjar använda Langbird-innehåll godkänner du (”användaren”) denna sekretesspolicy.

2. Information som tillhandahålls av användaren

2.1 Registrering i Langbird är obligatorisk för att få tillgång till full funktionalitet, till exempel att byta kapitel på spelplanen.

2.2. Registrering av Langbird-konto. När du registrerar ett konto i Langbird och använder applikationen anger du din e-post samt för- och efternamn.

2.3 Registrering av konto med Apple-inloggning. När du registrerar dig med Apple-inloggning kan du välja att dölja din e-post. I så fall ges en unik slumpmässig e-postadress istället. Apple-inloggning ger också Langbird ditt unika Apple-ID.

2.4 Registrering av ett konto med Facebook. När du registrerar dig med ett Facebook-konto ger du Langbird en e-postadress. Om du vill kan du förse Langbird med en annan e-postadress än den som används av Facebook. Det kan dock ofta vara praktiskt att använda samma e-postadress. Langbird får ditt för- och efternamn från Facebook efter att du har loggat in.

3. Automatiskt Insamlad Information

3.1 Förutom den information som tillhandahålls av användaren kan Langbird samla in viss information automatiskt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder och de mobila enheternas IP-adress. Information kommer också att samlas in om hur du använder applikationen, till exempel vilken språkversion du väljer, vilka fråga du har besvarat och dina resultat.

3.2 När du först registrerar dig hos Langbird skapas och lagras en unik autentiseringstoken på din enhet. Denna autentiseringstoken används sedan för att identifiera din enhet och se till att du och ingen annan får tillgång till dina inlärningsresultat, dina prenumerationer och andra inställningar du gör i applikationen.

4. Allmänt skydd av användardata

4.1 Langbird AB lagrar personuppgifter om dig i sitt användarregister i enlighet med gällande lagstiftning. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter och begära att de uppdateras eller raderas från registret. Du kan be om korrigering eller radering av personuppgifter när som helst genom att skicka epost till info@langbird.com.

4.2 Personliga data tillhandahålls av dig själv eller av externa tjänsteleverantörer som exempelvis Facebook, Apple eller Google när du loggar in med ett konto hos en sådan leverantör i enlighet med gällande lagstiftning. Langbird AB kan visa och överföra sådana personliga data utanför EU/EEA inom ramen för gällande lagstiftning exempelvis av tekniska orsaker. Personliga data kan lagras på servrar hos externa tjänsteleverantörer som kan behandla data på uppdrag av Langbird AB. All överförsel av personliga data sker enligt Allmänna dataskyddsförordningen (2016/679) och all tillämplig tvingande lagstiftning, som kan förändras från tid till tid. Langbird AB försäkrar att tillräckliga tekniska och organisatoriska dataskyddsåtgärder implementeras i organisationen. Användningen av personliga data begränsas till sådana personer som är behöriga att tillgå sådan data i enlighet med deras organisatoriska roller och som omfattas av skyldigheter rörande konfidentialitet av sådana personliga data.

5. Användning av informationen

5.1 Den personliga informationen vi samlar in gör det möjligt för oss att koppla en användares övningsresultat till ett konto och gör det möjligt för användaren att komma framåt inom applikationen.

5.2 En användares e-postadress kan användas för att kontakta användaren i olika frågor, såsom att tillhandahålla produktmeddelanden, programuppdateringar och prenumerationer. En användares e-postadress kommer också att användas för att kommunicera med användaren om frågor relaterade till användarens användning av Langbird.

5.3 Den insamlade informationen hjälper oss också att förbättra våra produkter och tjänster.

5.4 Personlig information kan också användas för interna ändamål och marknadsföringsändamål såsom dataanalys och tjänster. Användarinformation kan också användas av tredje part för att skräddarsy annonser.

6. Utbyte av information med tredje part

6.1 Användarens för- och efternamn delas inte med tredje part. Användarens e-postadress kan tillhandahållas till tredjepartsleverantörer av analysverktyg och annonsnätverk, inklusive men inte begränsat till Google LLC och Facebook, Inc. och deras dotterbolag.

6.2 Alla tjänster från tredje part ger samma eller lika skydd för användarinformation som anges i denna integritetspolicy.

7. Återkallande av samtycke

7.1 Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till användningen av personlig information genom att skicka ett e-postmeddelande till info@langbird.com och tydligt ange att du återkallar ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter. Detta kan leda till att ditt Langbird-konto stängs eller anonymiseras, prenumerationer avslutas och träningsresultat raderas.

8. Policy för datalagring

8.1 De personuppgifter som beskrivs i denna sekretesspolicy kommer inte att behållas av Langbird AB längre än vad som krävs för att hantera användarens konto eller vad som krävs enligt lagstiftning eller avtal.

8.2 Dina uppgifter kommer att granskas regelbundet. Efter utgången av gällande lagringsperiod raderas eller anonymiseras uppgifterna när de inte längre behövs för att tjäna ovan nämnda syften.

Langbird AB - DUNS 350597751 - VAT SE556890393301 - SE reg. no. 556890-3933 - Säte: Västerås, Sverige, Europeiska Unionen