Franskakurs | Langbird

Laddar...

Salut!

Lär dig franska!

Lär dig spanska

Langbird franskakurs

Förstahandsvalet för dig med en seriös inställning

Lär dig franska med exempel från Frankrike och Kanada

Bemästra det franska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Langbird innehåller det du behöver för att lära dig franska flytande

Vi känner inte till någon annan franskakurs med ett så stort innehåll

Praktiskt taget hela språket i en plattform

En franskakurs som byggs upp efter dina behov

Nybörjare

Lär dig franska med många effektiva övningar. Du övar vanliga situationer som fort ger användbara kunskaper och bygger på med mer information för att till slut lära dig franska flytande.

Avancerad

Effektiva franska övningar där du kan öva tusentals ord, deras former och syntax i stor mängd. Öva kompletta konjugationer för verb och bemästra oregelbundenheter och regler.

Medelgod

Lär dig de franska ord som krävs för att tala flytande. Du övar massor av franska verb, franska substantiv och lär dig alla övriga ordklasser. Alla unika böjningsformer finns med i Langbird. Du talar franska och väljer själv om du vill klicka på svarsalternativ eller skriva svaren direkt.

Lär dig franska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig franska flytande.

Många sorters franska övningar

Du övar vokabulär med massor av substantiv, verb och adjektiv

Lär dig franska substantiv och deras former, genus och plural

Olika former för kvinnliga och manliga yrken

Lär dig franska verb med konjugationer och temaformer

Öva franska adjektiv, deras komparation och böjning

Gå från ord till mening och öva syntax, dialoger och användbara fraser

Många sorters franska övningar

Förstahandsvalet för den seriöse - nybörjare till avancerad

Lär dig franska i sjutton nivåer

I Langbird delas det franska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i franska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande franska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig franska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Klicka på svarsalternativ eller öva franska i tal och skrift.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På resultatmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig franska genom att klicka

Om du vill öva snabbt väljer du att lyssna, tala och klicka

Passar dig som är nybörjare och vill se olika svarsalternativ

Passar dig som kan mer men inte bryr dig om att kunna skriva

Passar den avancerade som vill ha en snabb överblick av ett stort material

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig franska genom att klicka

Lär dig franska genom att skriva

Passar dig som vill befästa dina kunskaper även i skriven franska

Skriv svaren på övningarna och få dina svar kontrollerade

Bygg de språkliga reflexer som krävs för att tala Franska

Övningarna repeteras baserat på din individuella inlärningskurva

Repetitionen sker enligt modern hjärnforskning

Lär dig franska med spelplanen

På spelplanen i Langbird ser du alla nivåer och kapitel

Din egen franskakurs byggs upp baserat på dina resultat

Hoppa till ett annat ställe på spelplanen om du vill bestämma själv

På resultatmonitorn visas vad du har lärt dig inom olika områden

Du ser vad du redan behärskar och vad du bör öva mer

Lär dig franska med spelplanen

Lär dig franska flytande med Langbird

Öva franska med exempel från Frankrike och Kanada

Bemästra det franska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters franska verb, regelbundna och oregelbundna, och alla deras former

”Ett roligt och effektivt sätt att lära sig bra franska!”

Dagmar, Tyskland