Italienska verb | Langbird

Laddar...

Ciao!

Lär dig italienska!

Lär dig spanska

Italienska verb

Verb är en av de stora öppna ordklasserna

För att lära dig flytande italienska behöver du kunna c:a 2.000 verb

Langbird innehåller det och ännu mer

Verb uttrycker handling, förändring och tillstånd

Italienska verb har c:a 60 olika böjningsformer

Verb är ofta predikat i satser

Lär dig italienska flytande

Nybörjare

Lär dig italienska verb med effektiva övningar. Du lär dig verb från vanliga situationer och bygger på med fler ord allteftersom du övar.

Avancerad

Effektiva italienska övningar där du kan öva tusentals italienska verb i infinitiv. Öva kompletta konjugationer och lär dig oregelbundenheter. Du övar temaformer för alla typverb så att du kan böja alla italienska verb.

Medelgod

Lär dig de italienska verb som krävs för att tala flytande. Du övar verbens grundformer (infinitiv), deras böjningsformer och temaformer. Alla unika böjningsformer finns med i Langbird.

Lär dig italienska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig italienska flytande.

Verb av olika typer

När du lär dig italienska behöver du kunna verbens konjugationer

Ett verbs konjugation är dess böjningssystem

De italienska verben böjs i person, tempus och modus

Italienska verb delas in i tre konjugationer

Verb på -are, -ere och -ire (första, andra och tredje konjugationen)

Flera italienska verb är oregelbundna

Verb av olika typer

Öva användbara fraser, dialoger och lär dig italienska ord

Lär dig italienska i sjutton nivåer

I Langbird delas det italienska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i italienska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande italienska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig italienska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Klicka på svarsalternativ eller öva italienska i tal och skrift.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På resultatmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig italienska verb

Italienska verb är en av ordklasserna du övar

De italienska verben i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många verb, hur de böjs och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, oregelbundenheter och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig italienska verb

Italienskan har många tempus

Tempus är ett lingvistiskt begrepp som beskriver tidsreferens

Tiden kan vara nutid, dåtid och framtid

Italienska verb har olika former i dåtid bland annat för händelser som är fullbordade, hände för länge sedan eller har anknytning till nuet

Verben böjs också efter person

Första person är talaren, andra person den tilltalade och tredje person någon annan

Lär dig de italienska verbens modus

Modus visar talarens inställning till det som sägs

Italienskans modus är indikativ, konjunktiv, imperativ och konditionalis

Indikativ uttrycker verkliga handlingar, imperativen uttrycker uppmaningar

Konjunktiven är högst levande i italienska och används i vissa sammanhang

Konditionalis uttrycker något som skulle ske givet vissa förutsättningar

Lär dig de italienska verbens modus

Lär dig italienska flytande med Langbird

Öva modern italienska

Bemästra det italienska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters italienska verb, regelbundna och oregelbundna, och alla deras former

”Langbird hjälpte mig bemästra italienska!”

George, Birmingham