Spanska substantiv | Langbird

Laddar...

¡Hola!

Lär dig spanska!

Lär dig spanska

Spanska substantiv

Substantiv är den största ordklassen

För att lära dig flytande spanska krävs c:a 4.000 substantiv

Langbird innehåller det och ännu mer

Substantiv betecknar saker, personer och levande varelser

De kan också beteckna abstrakta begrepp

Substantiv är ofta subjekt i satser eller objekt till verb

Lär dig spanska flytande

Nybörjare

Lär dig spanska substantiv med effektiva övningar. Du lär dig ord från vanliga situationer och bygger på med andra vanliga substantiv.

Avancerad

Effektiva spanska övningar där du kan öva tusentals spanska substantiv, deras genus och plural. Bemästra detaljerna i spanska.

Medelgod

Lär dig de substantiv som krävs för att tala flytande. Du övar regler för genus hos spanska substantiv, deras pluralformer, sammansatta substantiv, femininum och maskulinumformer och mycket mer.

Lär dig spanska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig spanska flytande.

Spanska substantiv i olika genus

Genus delar in substantiv och pronomen i olika klasser

Det är viktigt att behärska genus eftersom de påverkar andra ord i en mening

Spanska substantiv kan vara feminina eller maskulina

Lär dig spanska substantiv genom effektiva övningar

Lär dig reglerna som styr genus hos spanska substantiv

Du lär dig spanska med substantiv som subjekt eller objekt i meningar

Spanska substantiv i olika genus

Öva användbara spanska fraser, dialoger och lär dig spanska ord

Lär dig spanska i sjutton nivåer

I Langbird delas det spanska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i spanska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande spanska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig spanska medans du har kul

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Öva med smidiga, snabba övningar och klicka på olika svarsalternativ eller öva spanska i tal och skrift med skriftliga övningar.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På kompetensmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig spanska substantiv

Orden i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många ord och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, undantag och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig spanska substantiv

Lär dig spanskans artiklar

Spanskan har två genus, maskulinum och femininum

Ett substantivs genus visas genom vilken artikel som används

Bestämd artikel i spanska är ”el” och ”la” i singular

I plural är den bestämda artikeln ”los” och ”las”

Obestämd artikel är ”un” och ”una”

Lär dig substantivens plural

Lär dig de spanska substantiv som krävs för flytande spanska

Lär dig hur pluralformerna bildas för lånord och ord av spanskt ursprung

Artiklarnas användning övas i olika typer av meningar

De vanligaste pluraländelserna i spanskan är -s och -es

I plural finns obestämda artiklar ”unos” och ”unas”

Lär dig substantivens plural

Lär dig spanska flytande med Langbird

Öva både kastiliansk (europeisk) och amerikansk spanska

Bemästra det spanska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters spanska verb, regelbundna, oregelbundna, verb med vokalskifte och diftongering

”Langbird gav mig självförtroendet att tala spanska!”

Karen, Kanada