Spanska verb | Langbird

Laddar...

¡Hola!

Lär dig spanska!

Lär dig spanska

Spanska verb

Verb är en av de stora öppna ordklasserna

För att lära dig flytande spanska behöver du kunna c:a 2.000 verb

Langbird innehåller det och ännu mer

Verb uttrycker handling, förändring och tillstånd

Spanska verb har c:a 60 olika böjningsformer

Verb är ofta predikat i satser

Lär dig spanska flytande

Nybörjare

Lär dig spanska verb med effektiva övningar. Du lär dig verb från vanliga situationer och bygger på med fler ord allteftersom du övar.

Avancerad

Effektiva spanska övningar där du kan öva tusentals spanska verb i infinitiv. Öva kompletta konjugationer och lär dig oregelbundenheter. Du övar temaformer för alla typverb så att du kan böja alla spanska verb.

Medelgod

Lär dig de spanska verb som krävs för att tala flytande. Du övar verbens grundformer (infinitiv), deras böjningsformer och temaformer. Alla unika böjningsformer finns med i Langbird.

Lär dig spanska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva mycket. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig spanska flytande.

Verb av olika typer

När du lär dig spanska behöver du kunna verbens konjugationer

Ett verbs konjugation är dess böjningssystem

De spanska verben böjs i person, tempus och modus

Spanska verb delas in i tre konjugationer

Verb på -ar, -er och -ir (första, andra och tredje konjugationen)

Flera verb är oregelbundna, har vokalskifte eller diftongering

Verb av olika typer

Öva användbara fraser, dialoger och lär dig spanska ord

Lär dig spanska i sjutton nivåer

I Langbird delas det spanska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i spanska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande spanska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig spanska på ett lättsamt sätt på avancerad nivå

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Klicka på svarsalternativ eller öva spanska i tal och skrift.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På resultatmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig spanska verb

Spanska verb är en av ordklasserna du övar

De spanska verben i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många verb, hur de böjs och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, oregelbundenheter och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig spanska verb

Spanskan har många tempus

Tempus är ett lingvistiskt begrepp som beskriver tidsreferens

Tiden kan vara nutid, dåtid och framtid

Spanska verb har olika former i dåtid bland annat för händelser som är fullbordade, hände för länge sedan eller har anknytning till nuet

Verben böjs också efter person

Första person är talaren, andra person den tilltalade och tredje person någon annan

Lär dig de spanska verbens modus

Modus visar talarens inställning till det som sägs

Spanskans modus är indikativ, konjunktiv, imperativ och konditionalis

Indikativ uttrycker verkliga handlingar, imperativen uttrycker uppmaningar

Konjunktiven är högst levande i spanska och används i vissa sammanhang

Konditionalis uttrycker något som skulle ske givet vissa förutsättningar

Lär dig de spanska verbens modus

Lär dig spanska flytande med Langbird

Öva både kastiliansk (europeisk) och amerikansk spanska

Bemästra det spanska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters spanska verb, regelbundna, oregelbundna, verb med vokalskifte och diftongering

”Langbird gav mig självförtroendet att tala spanska!”

Karen, Kanada