Tyska substantiv | Langbird

Laddar...

Hallo!

Lär dig tyska!

Lär dig spanska

Tyska substantiv

Substantiv är den största ordklassen

För att lära dig flytande tyska krävs c:a 4.000 substantiv

Langbird innehåller det och ännu mer

Substantiv betecknar saker, personer och levande varelser

De kan också beteckna abstrakta begrepp

Substantiv är ofta subjekt i satser eller objekt till verb

Lär dig tyska flytande

Nybörjare

Lär dig tyska substantiv med effektiva övningar. Du lär dig ord från vanliga situationer och bygger på med andra vanliga substantiv.

Avancerad

Effektiva tyska övningar där du kan öva tusentals tyska substantiv, deras genus och plural. Bemästra detaljerna i tyska.

Medelgod

Lär dig de substantiv som krävs för att tala flytande. Du övar regler för genus hos tyska substantiv, deras pluralformer, sammansatta substantiv, femininum och maskulinumformer och mycket mer.

Lär dig tyska riktigt bra

Om man vill lära sig ett språk riktigt bra måste man öva. Langbird innehåller det ordförråd och de strukturer som modern forskning visar krävs för att lära sig tyska flytande.

Tyska substantiv i olika genus

Genus delar in substantiv och pronomen i olika klasser

Det är viktigt att behärska genus eftersom de påverkar andra ord i en mening

Tyska substantiv kan vara feminina, maskulina eller neutrala

Lär dig tyska substantiv genom effektiva övningar

Lär dig reglerna som styr genus hos tyska substantiv

Du lär dig tyska med substantiv som subjekt eller objekt i meningar

Tyska substantiv i olika genus

Öva användbara tyska fraser, dialoger och lär dig tyska ord

Lär dig tyska i sjutton nivåer

I Langbird delas det tyska språket in i betydelsegrupper för olika vanliga situationer och i nivåer beroende på hur vanliga olika ord och företeelser är i tyska språket. Totalt finns det sjutton nivåer från A1 till E. Varje nivå innehåller meningar, grammatik och c:a 500 unika ordfamiljer. När du klarat av mellan tio och sexton nivåer börjar du kunna flytande tyska.

Öva i din egen takt med din egen individuella kurs

Varje nivå i Langbird består av ett stort antal kapitel och varje kapitel består i sin tur av ett stort antal övningar. Hur fort du går framåt i programmet beror på dina egna resultat. Områden som du redan behärskar övas i ett högre tempo och områden som du tycker är svårare övas i ett långsammare tempo.

Lär dig tyska medans du har kul

Langbird är utformat för att vara lättanvänt av såväl nybörjare utan förkunskaper som avancerade användare på universitetsnivå. Öva med smidiga, snabba övningar och klicka på olika svarsalternativ eller öva tyska i tal och skrift med skriftliga övningar.

Följ hur dina resultat utvecklas och rör dig på spelplanen

På kompetensmonitorn i Langbird kan du hela tiden följa dina egna övningsresultat. Du kan också hoppa mellan olika nivåer genom att klicka på din önskade nivå på spelplanen i Langbird.

Lär dig tyska substantiv

Orden i övningarna har individuella förklaringar

Du behöver lära dig många ord och hur meningar byggs upp

Du lär dig regelbundenheter, undantag och ser mönster

Öva snabbt och effektivt och nå dina egna mål

Lär dig tyska substantiv

Lär dig tyskans artiklar

Tyskan har tre genus, maskulinum, femininum och neutrum

Ett substantivs genus visas genom vilken artikel som används

Bestämd artikel i tyska är ”der”, "die" eller "das"

I plural är den bestämda artikeln "die"

Tyskan har fyra kasus, nominativ, ackusativ, dativ och genitiv

Lär dig substantivens plural

Lär dig de tyska substantiv som krävs för flytande tyska

Lär dig hur pluralformerna bildas för lånord och ord av tyskt ursprung

Artiklarnas användning övas i olika typer av meningar

Plural i tyskan bildas med ändelser och omljud

Lär dig substantivens plural

Lär dig tyska flytande med Langbird

Öva modern tyska med exempel från Tyskland, Österrike och Schweiz

Bemästra det tyska centrala ordförrådet, strukturen och grammatiken

Öva alla sorters tyska verb, starka, svaga, oregelbundna och modalverb

”Langbird hjälper dig verkligen tala flytande!”

Viktor, Danmark