Lär dig spanska | Langbird

Laddar...

¡Hola!

Lär dig spanska!

Lär dig spanska

Lär dig korrekt, flytande spanska

Förstahandsvalet för dig med en seriös inställning

Vardagliga samtal i ett kulturellt sammanhang

Öva snabbare än andra metoder

Förstå mönster och regler

Praktiskt taget hela språket i en plattform

Fler ord och former än någon annan metod vi vet

Från nybörjare till avancerad

Nybörjare

Lär dig prata spanska i vanliga situationer. Kom snabbt igång med samtal, ord och former med effektiva övningar. Komplett spanskakurs. Lär dig spanska verb och spanska substantiv.

Avancerad

För dig som vill bemästra språkets detaljer. Öva tusentals ord, artiklar, konjugationer, böjningsmönster och strukturer snabbt och effektivt i en spansk kulturell kontext.

Medelgod

Bygg det ordförråd som krävs för att tala flytande. Lär dig de former, strukturer och detaljer som krävs för att tala korrekt och förstå språket.

Det som krävs för att tala flytande

Langbird innehåller runt 10.000 ord, deras former och användning. Det är mycket mer än någon annan metod vi känner till. Forskningen visar nämligen att det är det som krävs för att lära sig ett språk flytande. Vi har lagt ner mycket arbete på att du skall kunna lära dig spanska riktigt bra på så kort tid som möjligt. Det tycker vi att du är värd när du jobbar lika hårt med att lära dig som vi jobbar med att utveckla Langbird!

Från ord till mening

Grunderna i spansk formlära och ett basordförråd ger snabbt en överblick

Effektiva övningar hjälper dig bygga ett stort ordförråd

Lär dig foga ord till ordgrupper och ordgrupper till meningar

Från enkla användbara fraser till avancerad syntax

Lär dig ordföljd, artikelbruk, hur spanska verb används och mycket mer

En individuell kurs skapas beroende på dina resultat

Från ord till mening

Många sorters övningar

Ett stort antal övningar i din egen takt

Bygg upp ditt ordförråd och lär dig spanska verb, adjektiv och substantiv. Totalt c:a 10.000 unika ord. Dina egna resultat styr hur fort du går framåt. Avancerade kommer snabbt vidare och lär sig bemästra alla detaljer, nybörjare börjar med en ordentlig grund att stå på.

Lär dig spanska former

För att lära sig spanska flytande behöver man kunna ett stort antal ord och former. Du lär dig alla former. Temaformer och kompletta konjugationer för spanska verb, artiklar för substantiv och böjningsmönster för adjektiv. Övningarna börjar med de vanligaste formerna och byggs på med relevant innehåll allt eftersom du lär dig.

Bygg upp spanska meningar

Från övningar i användbara fraser och dialoger för nybörjare till effektiva övningar i avancerad syntax för den mer erfarne. Orden byggs ihop till meningar och du lär dig spanskans speciella struktur.

Lär dig spanska formers användning

Lär dig korrekt och flytande spanska med ett stort antal övningar i spansk syntax. Öva hur verbens former används, använd rätt artiklar, prepositioner, pronomen och mycket, mycket mer!

Lär dig spanska verb

Det som krävs för att lära sig spanska flytande

Flera tusen spanska verb och deras böjning

Lär dig hur verben används, temaformer och konjugationer

Se skillnader mellan regelbundna och oregelbundna verb

Från enkla övningar med alternativa svar till hela konjugationer

Lär dig spanska verb

Lär dig spanska substantiv

Det forskningen visar att du behöver kunna

Flera tusen spanska substantiv, artiklar och pluralformer

Övningarna börjar med de vanligaste orden

Förklaringar med enkla regler för val av artikel och plural

Unika förklaringar för varje ord

Lär dig spanska adjektiv

Det som krävs för flytande spanska

Flera tusen spanska adjektiv och deras böjning

Övningarna börjar med de vanligaste formerna

Lär dig hur adjektiven används, komparation och böjning

Förklaringar som gör det lättare att lära sig

Lär dig spanska adjektiv

Ett roligt och effektivt sätt att lära sig spanska flytande

Det finns många orsaker att vilja lära sig spanska! Du kanske vill få ut mer av en resa, kunna läsa spanska böcker eller förstå spanska filmer? Kanske studerar du eller undervisar i spanska eller använder språket i affärer. Eller vill du ha en utmaning för att hålla hjärnan igång? På Langbird siktar vi på att vara förstahandsvalet för dig med en seriös inställning, oavsett om du är nybörjare eller har studerat spanska i flera år.

För att du skall lära dig så effektivt som möjligt och innehållet skall vara så relevant som möjligt baseras Langbird på modern forskning.

Forskningen visar att man behöver kunna c:a 10.000 unika ord för att lära sig ett nytt språk flytande. Vi har tagit fasta på det och därför har Langbird mer innehåll än någon annan kurs eller programvara vi känner till.

Men självklart handlar det inte bara om att kunna många ord. Man måste även kunna ordens former och hur formerna byggs upp till meningar och större språkmassor. Spanska verb har exempelvis många former som används på olika sätt. Programmet har flera övningar där du effektivt övar olika delar av språket. Beroende på dina egna resultat skapas nya övningar och byggs upp till din egen individuella kurs. Läs mer om vår spanskakurs här!

”Langbird gav mig självförtroendet att tala spanska!”

Karen, Kanada